+48 606888623 biuro@ekodom.torun.pl

Wydajność instalacji solarnej

Kompletne zestawy kolektorów słonecznych do ogrzewania
wody użytkowej

  • CW300 CPC (36 rur/zbiornik 300l) powierzchnia 6,48m2 | 3 kolektory

Zestaw solarny pokrywa 68,8% rocznego zapotrzebowania na ciepło do produkcji ciepłej wody
użytkowej dostarczając łącznie w ciągu roku około 5828 kWh energii na potrzeby podgrzania ciepłej
wody użytkowej osiągając średnioroczną sprawność z rzędu 32,7%.

  • CW400 CPC (48 rur/zbiornik 400l) powierzchnia 8,73m2 | 3 kolektory

Zestaw solarny pokrywa 70,2% rocznego zapotrzebowania na ciepło do produkcji ciepłej wody
użytkowej dostarczając łącznie w ciągu roku około 6312 kWh energii na potrzeby podgrzania ciepłej
wody użytkowej osiągając średnioroczną sprawność z rzędu 32,7%.

  • CW500 CPC (64 rury/zbiornik 500l) powierzchnia 11,64m2 | 4 kolektory

Zestaw solarny pokrywa 74,2% rocznego zapotrzebowania na ciepło do produkcji ciepłej wody
użytkowej dostarczając łącznie w ciągu roku około 7775 kWh energii na potrzeby podgrzania ciepłej

Kompletne zestawy kolektorów słonecznych do ogrzewania
wody użytkowej i wspomagania c.o.

  • CH500 CPC (64 rury/zbiornik 500/160L) powierzchnia 11,64 m2 | 4 kolektory

Zestaw solarny pokrywa 69,4% rocznego zapotrzebowania na ciepło do produkcji ciepłej wody
użytkowej dostarczając łącznie w ciągu roku około 7775 kWh energii z czego na potrzeby
podgrzania ciepłej wody użytkowej wykorzystane zostanie 3829 kWh energii osiągając
średnioroczną sprawność z rzędu 32,7%. Z obliczeń wynika też, że zestaw solarny pokrywa 34,4%
rocznego zapotrzebowania na ciepło do wspomagania c.o. dostarczając łącznie w ciągu roku około
4642 kWh energii osiągając średnioroczą sprawność rzędu 31,9%.

  • CH800 CPC (84 rury/zbiornik 800/200L) powierzchnia 15,21 m2 | 6 kolektorów

Zestaw solarny pokrywa 71,8% rocznego zapotrzebowania na ciepło do produkcji ciepłej wody
użytkowej dostarczając łącznie w ciągu roku około 9719 kWh energii z czego na potrzeby
podgrzania ciepłej wody użytkowej wykorzystane zostanie 3963 kWh energii osiągając
średnioroczną sprawność z rzędu 32,7%. Z obliczeń wynika też, że zestaw solarny powinien pokryć
43% rocznego zapotrzebowania na ciepło do wspomagania c.o. dostarczając łącznie w ciągu roku
około 5802 kWh energii osiągając średnioroczą sprawność rzędu 31,9%.

  • CH1000 CPC (96 rur/zbiornik 1000/200L) powierzchnia 17,46 m2 | 6 kolektorów

Zestaw solarny pokrywa 72,8% rocznego zapotrzebowania na ciepło do produkcji ciepłej wody
użytkowej dostarczając łącznie w ciągu roku około 11663 kWh energii z czego na potrzeby
podgrzania ciepłej wody użytkowej wykorzystane zostanie 4020 kWh energii osiągając
średnioroczną sprawność z rzędu 32,7%. Z obliczeń wynika też, że zestaw solarny powinien pokryć
53% rocznego zapotrzebowania na ciepło do wspomagania c.o. dostarczając łącznie w ciągu roku

Kolektory rurowe, dzięki zastosowaniu próżni jako izolacji, uzyskują dużo wyższą sprawność i wydajność instalacji solarnej od kolektorów płaskich, w okresach jesienno – zimowych przy mniejszym nasłonecznieniu.