Odnawialne źródła energii

Fotowoltaika, Magazyny Energii, Pompy Ciepła

Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Brodnica, Inowrocław, Włocławek

Odnawialne źródła energii

Fotowoltaika, Pompy Ciepła

Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocław, Włocławek

Odnawialne źródła energii

Fotowoltaika, Pompy Ciepła

Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocław, Włocławek

Dotacje do fotowoltaiki pomp ciepła i magazynów energii

Dotacja do fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii. Wszystkie instalacje wykonywane przez naszą firmę, spełniają wymogi programów, przygotowujemy pełną dokumentację do złożenia wniosku. Szybki kontakt: tel. +48 606888623

Mój prąd 5.0  korzystniejsze zasady dotacji.

Poniżej szczegółowe założenia programu:

 • Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):
  1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
  a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).3. Urządzenia dodatkowe:
  a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
  1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
  2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
  3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
  4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
  5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
  b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
  c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
  d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

 mój prąd toruń dotacja do fotowoltaiki bydgoszcz grudziądz inowrocław

Program rządowy MÓJ PRĄD Instalacje fotowoltaiczne Toruń Bydgoszcz Włocławek Inowrocław Grudziądz Brodnica kujawsko – pomorskie

tel. +48 606888623, e-mail: marketing@grupaekosystemy.pl

Uzyskaj darmową wycenę!